Ga naar game.etheron.eu, en log in.
Kies onder 'Language' de taal 'Dutch'.

Klik hierna op 'Update Identity'.

Je hebt je taal gewijzigd naar het Nederlands.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!